CREATIVE STUDIO

csCreative Studio je projekat čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti i potrebi dizajna kao jednog od ključnih elemenata svake uspješne marketinške aktivnosti. Dizajn u BiH još uvijek nije shvaćen kao ozbiljna ekonomska aktivnost, koja značajno može doprinijeti uspjehu na tržištu. Creative Studio nudi nevladinim organizacijama i malim firmama u BiH usluge profesionalnog dizajna, a mladim kreativcima priliku da obogate svoje znanje i steknu iskustvo profesionalnog rada na poslovima iz oblasti kreativnih industrija.