GRAPHIC DESIGN SUMMER COURSES

U cilju razvoja kreativnih industrija i povećanja konkurentnosti na tržištu rada, Art Grupa u ljetnim mjesecima 2016. nudi mogućnost pohađanja kurseva iz oblasti grafičkog dizajna po posebnoj ponudi.

Svi kursevi se održavaju u junu, julu, augustu i septembru 2016. Rok za prijave na sve kurseve je do 20. dana u mjesecu prije održavanja kursa (npr. do 20.05. za juni, do 20.06. za juli, itd.). Kursevi se održavaju u prostorijama Art Grupe, a registrovani polaznici će biti obaviješteni o tačnim terminima do 25. dana u mjesecu prije početka. Nastava se realizuje u malim grupama (do 6 osoba po grupi) sa fokusom na praktični rad. Prijave sa podacima (ime i prezime, kontakt telefon, email i naziv kursa) poslati na info@artgrupa.org. Prijavljeni učesnici će dobiti formular za registraciju i upute za plaćanje. Prijava se smatra važećom isključivo po primitku popunjenog formulara za registraciju i dokaza o uplati.

 Za kurseve Photo editing i Vector graphics editing, polaznici su obavezni obezbijediti sopstveni laptop.

 Art Grupa zadržava pravo zatvaranja prijava i prije isteka roka u slučaju popunjavanja kapaciteta, odnosno otkazivanja kursa u slučaju nedovoljnog broja prijava.

summer design-01

About the Author: Artadmin